Wednesday, 16 April 2008

Pausen er over

Hva mener folk om detta da?

Drikker tørrlagte alkiser Munkholm?
Er det bedre med dobbeltmoral enn ingen moral?
Hva er ditt talent?
Hva er mitt talent?
Er scientologer skurker?