Sunday, 13 January 2008

Noen mennesker

er bedre enn andre

No comments: