Wednesday, 15 September 2010

Märtha går for langt

Den siste uken har det vært en heksejakt på Prinsesse Märtha Louise. Årsaken er som de fleste har fått med seg at hun nå hevder å kunne kommunisere med døde i tillegg til hester og engler.

Trygve Hegnar, kongebiograf Tor Boman-Larsen og Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl er blant de som har involvert seg i debatten rundt Prinsessens aktiviteter. Dog hver med sitt perspektiv. Kapitalisten Hegnar går hardt ut mot forretningsdriften naturlig nok. Å selge tjenester som er basert på fantasi er kun lov dersom det dreier seg om åndsverk, ikke når det kalles skole og utdannelse. Tor Bomann-Larsen trekker fram de problematiske sidene ved at prinsessen er den fjerde i arverekkefølgen til tronen i landet, mens biskopen sier det er farlig å lefle med slike mørke krefter.

Av disse tre er det Trygve Hegnar som er nærmest å treffe blinken. Ny-åndelighet og troen på overnaturlige fenomener har fått en boost i Norge de siste årene. Som agnostiker har jeg ingen respekt for denne virksomheten. Leting etter ånder, engler, døde og guddommer blir for meg kun interessant når man går til verks på en slik måte at man kan bevise eller motbevise eksistensen av noe slikt. Ennå har jeg til gode å oppleve at noe slikt er gjort på en overbevisende måte. I det så inkluderer jeg verdensreligionene, men det får bli et annet innlegg. Tilbake til Märtha.

Påstandene til Prinsessen om hennes evner er fenglesnde for mange mennesker. Folks ønske om at det hun sier er sant blinder dem, og gjør at rasjonelle tanker rundt de påståtte kreftene blir igonert. Skulle det vise seg at Märtha har evnen til å kommunisere med døde mennesker, hvorfor vil hun da ikke vise dette for en hel verden? Dokumentere at det er mulig. Det ville vært det størte vitenskaplige gjennombruddet gjennom alle tider. Hun ville blitt stående som det enkeltmennesket som har hatt aller mest å si for vår forståelse av liv og død. Hvilke egoistiske behov er det hun legger til grunn for å skjule dette for resten av verden? Skulle hun virkelig ha disse evnene kan jeg ikke se noen annen mulighet enn at hun blir tvunget til å formidle dette til oss alle. For å komme med et litt flåsete poeng hentet fra Marvel-universet: Med stor makt, kommer stort ansvar.

Enn så lenge har dette vært langt unna Prinsessens oppfatning såvidt jeg kan tolke henne. Og i dag tok hun altså bladet fra munnen og kommenterte den siste ukens balluba. Hun sier hun er lei seg (uvisst for hva). Og at hun ser på det hele som problematisk både for henne selv og Astarte Education. Videre forteller hun at hun ikke driver med hverken spiritisme eller sjelesørging. Konklusjonen til Prinsessen var at hun ikke ville hjelpe folk med å kontakte de døde og at dette heller ikke var en del av kursvirksomheten hennes.

Resultatet er at hennes påstander om fenomener som de aller fleste av oss oppfatter som kvakksalveri, løgn, bedrag og utnytting av desperate menneskers behov for å tro på noe som ikke er mulig, gjør at hun må fortsatt bli gått etter i sømmene. Hun må bli stillt til veggs med de vanskelige spørmålene og hun må nødvendigvis finne seg i alt dette. I egenskap av hennes posisjon i samfunnet og hennes makt gjennom denne, så kan ikke tenkende mennesker tie stille når slikt blir bragt på banen.

Men Prinsessens mottrekk er om mulig enda mer spekulativt enn evnene hun hevder å ha. Hun inntok en offerrolle og sammenlignet journalistene som velger å få henne tydelig på hva hun egentlig mener som mobbere og at hun er mobbeofferet.

Jeg blir pinlig berørt, og håper at mine kolleger i pressen krummer nakken og går enda nøyeere til verks i tiden som kommer. Dette kan ikke fortsette.

No comments: