Wednesday, 17 October 2007

Fabrikken

Fabrikken handler om Elling som er både psykisk og fysisk hemmet, han bor sammen sin gamle mor. Moren er både streng og behandler han dårlig, spesielt når Elling tilbringer mye tid med Oline. Oline er ikke fysisk tiltrukket av Eling men vil heller være med "kina Joan". Dette er en trist novelle av Braaten, som kun skildrer ondskap og miserable tilstander. Dette påpekes ytterlige i en bitter fysisk strid mellom Kina Joan og Elling.

No comments: