Tuesday, 30 October 2007

poeteten slår til igjen

Hvor mange mørke hemmeligheter kan en mann bære
Hvor mange ganger kan han bli spurt men la være
Å fortelle om det som setter ham igjen uten ære
Hva vil han tjene på å la de andre lære

Når skal man komme ut og søke hjelp
Hvor lenge kan man gå som et eksplosivt hvelv
Er det riktig å bære hele byrden selv
Hva skjer når tyngden blir for stor en mørk kveld

Hvem skal redde den som er fortapt
Alene i sitt eget sinn uten kart
I et lukket rom stengt fra innsiden
Tilbringer han den siste tiden

Frigjort til slutt fra sin hemmelighet
Kastet ut fra hans påtvungne leilighet
Ute på gaten blandt mennesker flest
Føler han at hver dag til slutt er en fest

No comments: