Tuesday, 24 February 2009

Snik-frp´iserig

Selve rivjernet i norsk politikk, Siv Jensen er ute og advarer mot "snikislamifisering" av det norske samfunnet. Akkurat nå sitter jeg og ser på reprisen av Redaksjon EN, noe som forøvrig har blitt noe av et rituale for meg. Men tilbake til dagens tema. Frykten for "kvinneundertrykking" og "sharialover i norge" er Jensens store mantra. Jeg leser noe annet ut fra de bitre og snerpete leppene hennes. Den hese hvesende stemmen snakker ikke om reelle problemstillinger, men om skjulte motiver for å få et blendahvitt Norge. Jensen presenterer ingen løsninger og ingen konkrete eksempler i sin argumentasjon. Men underliggende så skjønner vi jo at hennes oppfatning er at har vi ikke innvandrere med muslimsk bakgrunn, så har vi ikke disse fiktive problemene. Men andre ord, steng grensene og til Bjørnøya med dem som ikke gjør som Jensen vil.

Snikislamifisering.. hva er det egentlig? Er det sånn at de mange hundre tusen muslimene i Norge er nødt til å drive kamp i det skjulte for å få praktisere sin religion? Er det de muslimske nordmennenes milorg som snikislamifiserer landet? Motstand mot undertrykkingen i det skjulte.

Jeg foreslår heller at vi omfavner alles rett til å utøve sin religion. Selv er jeg ateist, så ikke tro jeg skal snakke religionens sak her. Men jeg snakker om retten til å ha et godt liv selv om man har flyttet til en ny del av verden. Og også ta med seg religionen. Jøder og Jesuitter har fått tilgang til riket, og det er på høy tid at Jensen skjønner at også muslimer har det samme.

Tilbake til Jensen. Hun er redd for radikale grupper. Folk med ekstreme meninger og som setter disse meningene ut i live. Disse menneskene kan man ikke knytte noe religion opp mot spør du meg. I så fall har vi noen livsfarlige kristne radikale vandrende rundt i Norges land. Finn Jarle Sæhle er kanskje den farligste av dem, men han har gode svirebrødre i pastor Jan-Aage Torp, pastor Finn-Henrik Friis Larsen og ikke minst yppersteprestinnen Lise Karlsen. Folk som for meg har et ekstremt og fundamentalistisk syn.

Nei, "frels meg fra det onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet." Er det trosbekjennelsen Siv forfekter, men makten og æren tilhører ikke Gud, men den konservative og fremmedfryktende etniske nordmann?

Ikke vet jeg, men jeg vet i alle fall at jeg er langt mer redd for at Siv skal få noe mer enn en rolle som klovn i norsk politikk enn at landet blir "snikislamifisert"

3 comments:

Lene said...
This comment has been removed by the author.
Onkel E said...

som om æ sku sagt det sjøl, bror fra annen mor.

Anonymous said...

Så sant så sant